Naslovnica

Znanstveni novak Odjela za informatiku Vanja Slavuj stekao je akademski stupanj doktora znanosti

Vanja Slavuj, znanstveni novak na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci, je u ponedjeljak 26. lipnja 2017. na Poslijediplomskom doktorskom studiju Informatika, na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Prilagodljivi sustav e-učenja za određivanje i poboljšanje jezičnih kompetencija zasnovan na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Mile Pavlić sa Sveučilišta u Rijeci, Odjela za informatiku (predsjednik), prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić s Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci i doc. dr. sc. Irena Vodopija-Krsanović sa Filozofskog fakulteta u Rijeci.
 
Doktorska disertacija izrađena je pod mentorstvom doc. dr. sc. Božidara Kovačića sa Sveučilišta u Rijeci, Odjela za informatiku. Vanja Slavuj time je stekao titulu doktora znanosti informacijskih i komunikacijskih znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti. Čestitamo!


Dr. sc. Vanja Slavuj s mentorom doc. dr. sc. Božidarom Kovačićem