Naslovnica

Upisi na diplomske studije

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa kroz NISpDS (studij.hr) te dobili upisni broj vrši se prema redoslijedu na rang listi. Studenti prilikom upisa biraju jedan od dva modula (Poslovna informatika ili Informacijski i komunikacijski sustavi) do popunjena predviđenog broja mjesta.  Kada se popuni jedan modul, svi sljedeći studenti će biti upisani na drugi modul.

 

Upisi su 2. listopada 2017. od 10.00 do 14.00 sati u Studentskoj službi Odjela za informatiku (Radmile Matejčić 3 – ulaz s bočne strane).

Rang liste za upis na diplomske studije informatike

 
Prilikom upisa, u Studentsku službu potrebno je donijeti:

1. jednu fotografiju veličine 3x4 ili 4x6 cm
2. presliku osobne iskaznice i dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata
3. kopija Domovnice i Rodnog lista (mogu biti generirane iz sustava e-građani)
4. dokaz o uplati participacije (školarine) za redovite studente koji plaćaju participaciju (školarinu) uplaćenu na IBAN Odjela za informatiku, poziv na broj: OIB-1 
5. dokaz o uplati troškova upisa (upisnina) u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na IBAN Odjela za informatiku, poziv na broj: OIB-2
6. presliku diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju za studente koji nisu završili preddiplomski studij na Odjelu za informatiku (nije potrebno ovjeriti)
7. U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidat mora priložiti:

  • Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani),
  • Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta.