Naslovnica

Predstavljen Erasmus+ projekt GLAT – Games for Learning Algorithmic Thinking

Na sjednici Vijeća Odjela za informatiku – Sveučilišta u Rijeci, održanoj u 26.10.2017., predstavljen je projekt GLAT - Games for Learning Algorithmic Thinking (2017-1-HR01-KA201-035362). Radi se o projektu sufinanciranom Erasmus+ programom u okviru Ključne aktivnosti 2, Strateška partnerstva za područje općeg obrazovanja.

Glavni cilj projekta je poticanje uključivanja kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole na zabavan i atraktivan način. Očekuje se da će se na taj način dugoročno postići veći interes učenika za programiranje te odabir budućih studija i zanimanja u području IKT i STEM-a.

Najvažnije aktivnosti projekta uključuju stručno usavršavanje nastavnika koji će se upoznati s različitim inovativnim metodama izvođenja nastave uz uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije, a naglasak će biti na korištenju obrazovnih strategija učenja uz pomoć igara (eng. games-based learning - GBL) te poticanju kreativnosti, logičkog razmišljanja i vještine rješavanja problema.

Projekt je započeo 2. listopada 2017. godine te će trajati do 1. listopada 2019. godine. Koordinator projekta je Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku (voditelj prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić). Partneri na projektu su: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Talinu (Estonija), Pedagoški fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija), Sveučilište Sv. Ćiril i Metod u Skopju (Makedonija) i Jugozapadno sveučilište "Neofit Rilski" u Blagoevgradu (Bugarska).

Projektni tim okuplja europske stručnjake na području metodike nastave informatike, e‑učenja i GBL-a koji će raditi na razvoju silabusa i materijala za edukaciju nastavnika razredne nastave. Tijekom projekta će nastavnici okupljeni u fokus grupu sudjelovati na edukaciji oblikovanoj prema mješovitom modelu e-učenja. Ključni dio će predstavljati tri radionice koje će se održati u Hrvatskoj dok će se online dio edukacije odvijati putem sustava za e-učenje. Nastavnici iz fokus grupe će uz pomoć stručnjaka iz projektnog tima primijeniti novo stečeno znanje za razvoj scenarija učenja, a zatim osmišljene scenarije učenja provoditi u nastavi sa svojim učenicima. Povratne informacije nastavnika i učenika će se koristiti za unaprjeđenje osmišljenog e-kolegija te će poboljšana verzija silabusa s materijalima za učenje i najboljim primjerima scenarija učenja biti javno dostupna kao jedan od rezultata projekta. Navedeni materijali će biti objavljeni na hrvatskom i engleskom jeziku pa će ga uz hrvatske nastavnike moći koristiti i nastavnici diljem Europe.

 

GLAT1  GLAT2 GLAT3