Naslovnica

Održano usavršavanje u okviru projekta “Veleri-OI IoT School”

U okviru EU projekta Razvoj internacionalnog obrazovnog programa “Veleri-OI IoT School”, 21. i 22. veljače 2019. godine održano je dvodnevno usavršavanje iz područja razvoja novog obrazovnog programa i poučavateljskih kompetencija.

 

Usavršavanje je pohađalo 11 članova projektnog tima koji su zaduženi za razvoj novog obrazovnog programa, te 5 profesora s Veleučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci, Odjela za informatiku koji mogu doprinijeti razvoju obrazovnog programa.

U periodu koji slijedi, osvježena, osviještena i nova znanja će se primijeniti u definiranju strukture internacionalnog obrazovnog programa “Veleri-OI IoT School”.