Naslovnica

GLAT - završna konferencija

Završna konferencija Erasmus+ projekta GLAT – Games for Learning Algoritmic Thinking će se održati u petak, 20. rujna 2019. u 13 sati  na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (prostorija F006).


 

Riječ je o završnoj konferenciji na kojoj se prikazuju rezultati GLAT projekta kojeg u ime Sveučilišta u Rijeci koordinira Odjel za informatiku, a kao jedan od partnera sudjeluje Učiteljski fakultet.

Cilj projekta je poticanje uključivanja kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u razrednoj nastavi na zabavan i atraktivan način. Naglasak je na korištenju obrazovnih strategija učenja uz pomoć igara koje će kod učenika potaknuti kreativnost, logičko razmišljanje i vještine rješavanja problema.

U okviru projekta su, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje (AZOO), održane su tri radionice za fokus grupu učitelja razredne nastave iz Primorsko-goranske županije koji će sudjelovati i na završnoj konferenciji s primjerima dobre prakse.

Raspored