Naslovnica

Jezični tandem: učenje jezika u paru

Želiš usavršiti znanje stranog jezika? I pritom steći nove prijatelje?

U okviru programa učenja stranih jezika Jezični tandem sparit ćemo te s osobom koja govori jezik koji želiš usavršiti, a koja želiusavršiti jezik koji ti govoriš. Sastajat ćete se svaki tjedan te polovicu vremena razgovarati na svakom jeziku. Jezični je tandem besplatan i ne zahtijeva iskustvo u poučavanju stranog jezika. Samo dobru volju! Na svakom susretu prisutan je moderator koji predlaže aktivnosti i stoji na raspolaganju partnerima u tandemu.



Više informacija o Jezičnom tandemu i načinu prijave možeš pronaći na našoj web-stranici: http://bilingualism-matters-rijeka.ffri.hr/