Naslovnica

Poziv za anketiranje - Upitnici o ishodima učenja i kompetencijama u visokom obrazovanju

Istraživanjima koja financiraju Europska Komisija i Lumina Foundation (SAD) ispituje se na koji su način ishodi učenja i kompetencije uključeni u procese rada, metodologiju učenja, poučavanja i ocjenjivanja. Provode se i u Europi i u SAD-u da bi se usporedila implementacija kompetencijskog pristupa u visokom obrazovanju u različitim kontekstima.


Upitnik je online i koristi logiku grananja (skip logic/conditional branching); za njegovo ispunjavanje potrebno je 10-ak minuta. Prikupljeni podaci biti će objedinjeni i objavljeni, a ispitanici će ostati anonimni.

 

Link za nastavno i administrativno osoblje
Link za studente.