Naslovnica

Natječaj za upis razlikovnoga programa za upis diplomskoga studija informatike

Pravo upisa razlikovnoga programa imaju osobe koje su završile srodni sveučilišni preddiplomski ili sveučilišni stručni studij iz područja društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti. Srodnim studijima se smatraju oni studiji na kojima se stječu temeljna znanja i vještine iz informatičkih i matematičkih kolegija. Program traje dva semestra. Školarina iznosi 5.000,00 kn plus 300,00 kn za troškove upisa (plativo u dvije rate).

Nakon završetka programa pristupnici stječu kompetencije prvostupnika Informatike predviđene preddiplomskim studijem Informatike na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci te se mogu upisati na diplomske studije Odjela za informatiku.

Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente: domovnicu, rodni list, diplomu ili svjedodžbu o završenom odgovarajućem studiju (original ili ovjerena kopija). Pisanu prijavu za upis treba dostaviti na adresu:

Sveučilište u Rijeci

Odjel za informatiku

Radmile Matejčić 2

51000 Rijeka

Prijave za upis razlikovnoga programa traju do 22. rujna 2014. Objava rang liste bit će 24. rujna 2014., a upisi će biti 30. rujna 2014. od 10 do 14 sati u studentskoj službi Odjela, Radmile Matejčić 3. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 051 584-700 ili na www.inf.uniri.hr