Naslovnica

Upis na 1. godinu PREDDIPLOMSKOG studija

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote i dobili upisni broj održati će se u Studentskoj službi Odjela za informatiku (u zgradi Građevinskog fakulteta, Radmile Matejčić 3 – ulaz s bočne strane) 21.07.2015. od 10:00 do 14:00 sati prema sljedećem rasporedu na osnovu rang liste:
 
u 10:00 - s rang liste od rednog broja 1 do rednog broja 15
u 11:00 - s rang liste od rednog broja 16 do rednog broja 30
u 12:00 - s rang liste od rednog broja 31 do rednog broja 45
u 13:00 - s rang liste od rednog broja 46 do rednog broja 60.

 
DOKUMENTI KOJE STUDENTI PRILAŽU VISOKOM UČILIŠTU PRILIKOM UPISA

  1. Jedna fotografija veličine 4 x 6 cm
  2. Preslika svjedodžbe o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole (može se donijeti naknadno!)
  3. Preslika domovnice i rodnog lista
  4. Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati OIB kandidata.
  5. Priznanicu o uplati participacije (školarine) u iznosu od 5.500,00 kn ukoliko je student dužan participirati sukladno Odluci Senata (plativo u dvije rate: 1. rata 2.750,00 kn prilikom upisa, 2. rata do 1.3.2016.)
  6. Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na IBAN HR0423600001400485134 visokog učilišta (iznos od 330,00 kn ne obuhvaća osiguranje studenta).
  7. U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidati moraju priložiti:
  • potvrdu o prebivalištu za studente čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
  • rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta.

Više informacija