Naslovnica

Asistentica Odjela za informatiku Lucia Načinović Prskalo stekla je akademski stupanj doktorice znanosti

Lucia Načinović Prskalo, asistentica na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci, je u ponedjeljak 13. lipnja 2016. na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Automatsko predviđanje i modeliranje hrvatskih prozodijskih obilježja na temelju teksta (Automatic Prediction and Modelling of Croatian Prosodic Features Based on Text) pred povjerenstvom u sastavu izv. prof. dr. sc. Nikolaj Lazić (predsjednik) sa Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tomislava Lauc sa Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić sa Sveučilišta u Rijeci, Odjela za informatiku.
 
Doktorska disertacija izrađena je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović s Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Lucia Načinović Prskalo time je stekla stupanj doktorice znanosti informacijskih i komunikacijskih znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti.
 


Dr. sc. Lucia Načinović Prskalo s mentoricom izv. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović.