Naslovnica

Završetak FETCH projekta

Trogodišnji projekt: European Tematic network project: „Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere - FETCH“ (539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW) završava 30. rujna 2016. godine. Na projektu je sudjelovalo 67 partnera iz 35 zemalja među kojima i Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Voditelj i koordinator projekta je „Angel Kanchev University of Ruse“ iz Ruse, Bugarska.
 
Tijekom projekta održano je šest radnih sastanaka (Ruse, Tenerife, Dublin, Berlin, Palermo i Bratislava), tri CompSysTech konferencije te tri E-learning konferencije.
 
Glavni rezultat projekta jesu preporuke budućeg digitalnog kurikuluma za obrazovanje i osposobljavanje u području računarstva i informatike 2020. Više o projektu i njegovim rezultatima može se pročitati na službenim stranicama projekta.