Naslovnica

Natječaj za dodjelu Nagrade Zaklade Sveučilišta za kalendarsku godinu 2015.

Zaklada Sveučilišta u Rijeci raspisala je natječaj za dodjelu Nagrade Zaklade Sveučilišta za kalendarsku godinu 2015. Prijave i prateća dokumentacija dostavljaju se putem Zakladinog e-sustava prijava i zemaljskom poštom, a rok za podnošenje prijava je 3. studenog 2016.