Naslovnica

Svečane promocije prvostupnika i magistara

Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci održat će 23. prosinca 2014. godine svečanu promociju prvostupnika i magistara prema sljedećem rasporedu:

            u 11:00 sati – magistri informatike i magistri edukacije informatike,
            u 12:30 sati – prvostupnici informatike.

Promovirani će biti svi studenti koji su završili, odnosno diplomirali, do 30.09.2014.

Promocija će se održati u dvorani O-028 u prizemlju zgrade sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2, Rijeka. Molimo sve diplomante da na svečanu promociju dođu pola sata ranije, kako bi imali dovoljno vremena za pripremu. 

Molimo Vas da iznos za tiskanje diplome u iznosu od 200,00 kn uplatite na IBAN Odjela za informatiku: HR0423600001400485134 (poziv na broj-3) te uplatnicu dostavite u Studensku službu do 19.prosinaca 2014. (telefon: 051/584-771, email: karmen.culjat@inf.uniri.hr).