Dvopredmetni preddiplomski studij Informatika

Naziv kolegija Nositelj(i) DINP
1 semestar
Matematika za informatičare 1 dr. sc. Tajana Ban Kirigin  
Osnove digitalne tehnike dr. sc. Ivo Ipšić  
Osnove informatike 1 dr. sc. Nataša Hoić-Božić
dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić
 
Programiranje 1 dr. sc. Ana Meštrović  
Seminar iz programiranja 1 dr. sc. Ana Meštrović  
2 semestar
Arhitektura i organizacija računala dr. sc. Ivo Ipšić  
Matematika za informatičare 2 dr. sc. Ana Jurasić  
Osnove informatike 2 dr. sc. Sanja Čandrlić  
Programiranje 2 dr. sc. Maja Matetić  
Seminar iz programiranja 2 dr. sc. Ana Meštrović  
3 semestar
Analiza informacijskih sustava dr. sc. Mile Pavlić  
Matematika za informatičare 3 Rene Sušanj  
Objektno orijentirano programiranje
Seminar iz programiranja 3
dr. sc. Marina Ivašić-Kos  
Operacijski sustavi 1 dr. sc. Božidar Kovačić  
4 semestar
Objektno orijentirano modeliranje dr. sc. Marina Ivašić-Kos  
Operacijski sustavi 2 dr. sc. Božidar Kovačić  
Projektiranje informacijskih sustava dr. sc. Mile Pavlić  
Seminar iz projektiranja informacijskih sustava dr. sc. Mile Pavlić  
Vjerojatnost i statistika dr. sc. Davor Dragičević  
5 semestar
Dinamičke web aplikacije 1 dr. sc. Mario Radovan DINP
Formalni jezici i jezični procesori dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić DINP
Računalne mreže 1 dr. sc. Mario Radovan DINP
Izborni kolegiji 5. semestra
Informacijski sustavi    dr. sc. Mile Pavlić DINP
Logičko programiranje   dr. sc. Ana Meštrović DINP
Objektni programski jezici    dr. sc. Marina Ivašić-Kos DINP
6 semestar
Dinamičke web aplikacije 2 dr. sc. Mario Radovan DINP
Multimedijski sustavi dr. sc. Nataša Hoić-Božić DINP
Računalne mreže 2 dr. sc. Mario Radovan DINP
Izborni kolegiji 6. semestra
Formalni jezici i jezični procesori 2    dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić DINP
Teorija sustava    dr. sc. Marija Brkić Bakarić DINP

* - kolegij se ne nudi ove akademske godine