Jednopredmetni diplomski studij - Poslovna informatika

Naziv kolegija Nositelj(i) DINP
1 semestar
Elektroničko gospodarstvo dr. sc. Dragan Čišić DINP
Inteligentni sustavi 1 dr. sc. Marina Ivašić-Kos
Operacijska istraživanja 1 dr. sc. Marina Ivašić-Kos
dr. sc. Martina Holenko Dlab
DINP
Programsko inženjerstvo dr. sc. Sanja Čandrlić DINP
Izborni kolegiji 1. semestra
Distribuirani sustavi    dr. sc. Božidar Kovačić DINP
Objektni programski jezici    dr. sc. Marina Ivašić-Kos DINP
Osnove e-obrazovanja    dr. sc. Nataša-Hoić Božić
dr. sc. Martina Holenko Dlab
DINP
Ekonomika poslovanja dr. sc. Borna Debelić DINP
Kognitivna robotika    dr. sc. Maja Matetić  
2 semestar
Inteligentni sustavi 2 dr. sc. Maja Matetić DINP
Strateško planiranje informacijskih sustava dr. sc. Sanja Čandrlić
Multimedijski i hipermedijski sustavi dr. sc. Nataša Hoić-Božić
Odabrana poglavlja iz baza podataka dr. sc. Patrizia Poščić
dr. sc. Danijela Jakšić
DINP
Izborni kolegiji 2. semestra
Osnove digitalne obrade govora i slika    dr. sc. Ivo Ipšić
dr. sc. Miran Pobar
DINP
Sustavi za podršku odlučivanju    dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić DINP
Operacijska istraživanja 2   dr. sc. Marina Ivašić-Kos
dr. sc. Martina Holenko Dlab
DINP
Logistika   dr. sc. Dragan Čišić DINP
Računalna analiza prirodnog jezika    dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić DINP
3 semestar
Menadžment i upravljanje dr. sc. Patrizia Poščić DINP
Seminar diplomskog rada  
Upravljanje informatičkim projektima dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić
Informacijska tehnologija i društvo dr. sc. Mario Radovan
Izborni kolegiji 3. semestra
Komunikacija čovjek stroj    dr. sc. Ivo Ipšić DINP
Otkrivanje znanja u podacima    dr. sc. Maja Matetić DINP
Poslovna komunikacija i marketing   dr. sc. Patrizia Poščić DINP
Upravljanje mrežnim sustavima    dr. sc. Mario Radovan DINP
Upravljanje znanjem    dr. sc. Ana Meštrović DINP
Informacijski sustav organizacije    dr. sc. Mile Pavlić
4 semestar
Diplomski rad    
Stručna praksa    
     

* - kolegij se ne nudi ove akademske godine