Jednopredmetni diplomski studij - Poslovna informatika

Naziv kolegija Nositelj(i) DINP
1 semestar
Elektroničko gospodarstvo dr. sc. Dragan Čišić DINP
Inteligentni sustavi 1 dr. sc. Marina Ivašić-Kos
Operacijska istraživanja 1 dr. sc. Marina Ivašić-Kos
dr. sc. Martina Holenko Dlab
DINP
Programsko inženjerstvo dr. sc. Sanja Čandrlić DINP
2 semestar
Inteligentni sustavi 2 dr. sc. Maja Matetić DINP
Strateško planiranje informacijskih sustava dr. sc. Sanja Čandrlić  
Multimedijski i hipermedijski sustavi dr. sc. Nataša Hoić-Božić  
Odabrana poglavlja iz baza podataka dr. sc. Patrizia Poščić
dr. sc. Danijela Jakšić
DINP
3 semestar
Menadžment i upravljanje dr. sc. Patrizia Poščić DINP
Seminar diplomskog rada  
Upravljanje informatičkim projektima dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić
4 semestar
Diplomski rad    
Informacijska tehnologija i društvo dr. sc. Mario Radovan DINP
Logistika dr. sc. Dragan Čišić DINP
Strateško planiranje informacijskih sustava dr. sc. Sanja Čandrlić DINP
Izborni kolegiji
Distribuirani sustavi    (1) dr. sc. Božidar Kovačić DINP
Objektni programski jezici    (1) dr. sc. Marina Ivašić-Kos DINP
Osnove e-obrazovanja    (1) dr. sc. Nataša-Hoić Božić
dr. sc. Martina Holenko Dlab
DINP
Ekonomika poslovanja (1) dr. sc. Borna Debelić DINP
Kognitivna robotika    (1)  dr. sc. Maja Matetić  
Multimedijski i hipermedijski sustavi    (2) dr. sc. Nataša Hoić-Božić DINP
Osnove digitalne obrade govora i slika    (2) dr. sc. Ivo Ipšić
dr. sc. Miran Pobar
DINP
Sustavi za podršku odlučivanju    (2) dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić  
Operacijska istraživanja 2   (2) dr. sc. Marina Ivašić-Kos
dr. sc. Martina Holenko Dlab
 
Logistika   (2) dr. sc. Dragan Čišić  
Računalna analiza prirodnog jezika    (2) dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić  
Komunikacija čovjek stroj    (3) dr. sc. Ivo Ipšić DINP
Otkrivanje znanja u podacima    (3) dr. sc. Maja Matetić DINP
Poslovna komunikacija    (3) dr. sc. Patrizia Poščić DINP
Upravljanje mrežnim sustavima    (3) dr. sc. Mario Radovan DINP
Upravljanje znanjem    (3) dr. sc. Marija Brkić Bakarić DINP
Informacijski sustav organizacije    (3)  dr. sc. Mile Pavlić
Računalna analiza prirodnog jezika    (4) dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić  
Sustavi za podršku odlučivanju    (4) dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić  
Osnove e-obrazovanja    (4) dr. sc. Nataša-Hoić Božić
dr. sc. Martina Holenko Dlab
     

* - kolegij se ne nudi ove akademske godine
(X) - oznaka semestra kojem pripada izborni kolegij