Jednopredmetni diplomski studij - Informacijski i komunikacijski sustavi


Naziv kolegija Nositelj(i) DINP
1 semestar
Distribuirani sustavi dr. sc. Božidar Kovačić DINP
Inteligentni sustavi 1 dr. sc. Marina Ivašić-Kos
Objektni programski jezici dr. sc. Marina Ivašić-Kos DINP
Operacijska istraživanja 1 dr. sc. Marina Ivašić-Kos
dr. sc. Martina Holenko Dlab
DINP
2 semestar
Inteligentni sustavi 2 dr. sc. Maja Matetić DINP
Strateško planiranje informacijskih sustava dr. sc. Sanja Čandrlić
Sustavi za podršku odlučivanju dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić
Osnove digitalne obrade govora i slika dr. sc. Ivo Ipšić
dr. sc. Miran Pobar
DINP
3 semestar
Komunikacija čovjek stroj dr. sc. Ivo Ipšić DINP
Seminar diplomskog rada  
Upravljanje mrežnim sustavima dr. sc. Mario Radovan DINP
Upravljanje znanjem dr. sc. Marija Brkić Bakarić DINP
4 semestar
Diplomski rad    
Informacijska tehnologija i društvo dr. sc. Mario Radovan DINP
Računalna analiza prirodnog jezika dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić DINP
Sustavi za podršku odlučivanju dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić DINP
Izborni kolegiji
Elektroničko gospodarstvo    (1) dr. sc. Dragan Čišić DINP
Programsko inženjerstvo    (1) dr. sc. Sanja Čandrlić DINP
Ekonomika poslovanja    (1) dr. sc. Borna Debelić DINP
Osnove e-obrazovanja    (1) dr. sc. Nataša Hoić-Božić
dr. sc. Martina Holenko Dlab
DINP
Kognitivna robotika    (1)  dr. sc. Maja Matetić  
Odabrana poglavlja iz baza podataka    (2) dr. sc. Patrizia Poščić DINP
Multimedijski i hipermedijski sustavi   (2) dr. sc. Nataša Hoić-Božić DINP
Operacijska istraživanja 2   (2) dr. sc. Marina Ivašić-Kos
dr. sc. Martina Holenko Dlab
 
Logistika    (2) dr. sc. Dragan Čišić  
Računalna analiza prirodnog jezika   (2) dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić  
Informacijski sustav organizacije    (3) dr. sc. Mile Pavlić DINP
Menadžment i upravljanje    (3) dr. sc. Patrizia Poščić DINP
Otkrivanje znanja u podacima    (3) dr. sc. Maja Matetić DINP
Poslovna komunikacija    (3) dr. sc. Patrizia Poščić DINP
Upravljanje informatičkim projektima    (3) dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić
Strateško planiranje informacijskih sustava    (4) dr. sc. Sanja Čandrlić
Logistika    (4) dr. sc. Dragan Čišić DINP
Kognitivna robotika    (4) * dr. sc. Maja Matetić  
Osnove e-obrazovanja    (4)  dr. sc. Nataša Hoić-Božić
dr. sc. Martina Holenko Dlab

* - kolegij se ne nudi ove akademske godine
(X) - oznaka semestra kojem pripada izborni kolegij