Jednopredmetni diplomski studij - Informacijski i komunikacijski sustavi


Naziv kolegija Nositelj(i) DINP
1 semestar
Distribuirani sustavi dr. sc. Božidar Kovačić DINP
Inteligentni sustavi 1 dr. sc. Marina Ivašić-Kos
Objektni programski jezici dr. sc. Marina Ivašić-Kos DINP
Operacijska istraživanja 1 dr. sc. Marina Ivašić-Kos
dr. sc. Martina Holenko Dlab
DINP
Izborni kolegiji 1. semestra
Elektroničko gospodarstvo    dr. sc. Dragan Čišić DINP
Programsko inženjerstvo    dr. sc. Sanja Čandrlić DINP
Ekonomika poslovanja    dr. sc. Borna Debelić DINP
Osnove e-obrazovanja    dr. sc. Nataša Hoić-Božić
dr. sc. Martina Holenko Dlab
DINP
Kognitivna robotika    dr. sc. Maja Matetić  
2 semestar
Inteligentni sustavi 2 dr. sc. Maja Matetić DINP
Strateško planiranje informacijskih sustava dr. sc. Sanja Čandrlić DINP
Sustavi za podršku odlučivanju dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić DINP
Osnove digitalne obrade govora i slika dr. sc. Ivo Ipšić
dr. sc. Miran Pobar
DINP
Izborni kolegiji 2. semestra
Skladišta podataka  dr. sc. Patrizia Poščić
dr. sc. Danijela Jakšić
DINP
Multimedijski i hipermedijski sustavi   dr. sc. Nataša Hoić-Božić DINP
Operacijska istraživanja 2   dr. sc. Martina Holenko Dlab DINP
Logistika    dr. sc. Dragan Čišić DINP
Računalna analiza prirodnog jezika   dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić DINP
3 semestar
Komunikacija čovjek stroj dr. sc. Ivo Ipšić DINP
Seminar diplomskog rada  
Upravljanje mrežnim sustavima dr. sc. Mario Radovan DINP
Upravljanje znanjem dr. sc. Ana Meštrović DINP
Informacijska tehnologija i društvo dr. sc. Mario Radovan
Izborni kolegiji 3. semestra
Informacijski sustav organizacije    dr. sc. Mile Pavlić DINP
Menadžment i upravljanje    dr. sc. Patrizia Poščić DINP
Otkrivanje znanja u podacima    dr. sc. Maja Matetić DINP
Poslovna komunikacija i marketing   dr. sc. Patrizia Poščić DINP
Upravljanje informatičkim projektima    dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić
4 semestar
Diplomski rad    
Stručna praksa  
     

* - kolegij se ne nudi ove akademske godine