Jednopredmetni diplomski studij - Nastavnički

Naziv kolegija Nositelj(i) DINP
1 semestar
Edukacijska psihologija 1 dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić DINP
Inteligentni sustavi 1 dr. sc. Marina Ivašić-Kos DINP
Operacijska istraživanja 1 dr. sc. Marina Ivašić-Kos
dr. sc. Martina Holenko Dlab
DINP
Opća pedagogija dr. sc. Kornelija Mrnjaus DINP
Primjena hipermedije u obrazovanju 1 dr. sc. Nataša Hoić-Božić
dr. sc. Martina Holenko Dlab
DINP
Razvojna psihologija dr. sc. Sanja Smojver-Ažić DINP
2 semestar
Didaktika 1 dr. sc. Anita Zovko DINP
Edukacijska psihologija 2 dr. sc. Barbara Rončević Zubković DINP
Inteligentni sustavi 2 dr. sc. Maja Matetić DINP
Operacijska istraživanja 2 dr. sc. Marija Marinović DINP
Poučavanje učenika s posebnim potrebama dr. sc. Tamara Martinac Dorčić
Primjena hipermedije u obrazovanju 2 dr. sc. Nataša Hoić-Božić DINP
3 semestar
Poučavanje učenika s posebnim potrebama dr. sc. Tamara Martinac Dorčić  
Didaktika 2 dr. sc. Vesna Kovač
dr. sc. Marina Diković
DINP
Komunikacija čovjek stroj dr. sc. Ivo Ipšić DINP
Metodika nastave informatike 1 dr. sc. Nataša Hoić-Božić DINP
Osnove jezične kulture dr. sc. Borana Morić-Mohorovičić DINP
4 semestar
Diplomski rad    
Informacijska tehnologija i društvo dr. sc. Mario Radovan DINP
Metodika nastave informatike 2 dr. sc. Nataša Hoić-Božić DINP
Nastavna praksa dr. sc. Nataša Hoić-Božić DINP
Projektiranje obrazovnih sustava dr. sc. Božidar Kovačić DINP
Izborni kolegiji
Distribuirani sustavi    (3) dr. sc. Božidar Kovačić DINP
Elektroničko gospodarstvo    (3) dr. sc. Dragan Čišić DINP
Upravljanje informatičkim projektima    (3) dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić DINP
Otkrivanje znanja u podacima    (3) dr. sc. Maja Matetić DINP
Objektni programski jezici    (3) dr. sc. Marina Ivašić - Kos DINP
ICT za prevoditelje (3) dr. sc. Marija Brkić Bakarić

* - kolegij se ne nudi ove akademske godine
(X) - oznaka semestra kojem pripada izborni kolegij