Jednopredmetni diplomski studij - Nastavnički

Naziv kolegija Nositelj(i) DINP
1 semestar
Edukacijska psihologija 1 dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić DINP
Inteligentni sustavi 1 dr. sc. Marina Ivašić-Kos DINP
Operacijska istraživanja 1 dr. sc. Marina Ivašić-Kos
dr. sc. Martina Holenko Dlab
DINP
Opća pedagogija dr. sc. Kornelija Mrnjaus DINP
Primjena hipermedije u obrazovanju 1 dr. sc. Nataša Hoić-Božić
dr. sc. Martina Holenko Dlab
DINP
Razvojna psihologija dr. sc. Sanja Smojver-Ažić DINP
2 semestar
Didaktika 1 dr. sc. Anita Zovko DINP
Edukacijska psihologija 2 dr. sc. Barbara Rončević Zubković DINP
Inteligentni sustavi 2 dr. sc. Maja Matetić DINP
Operacijska istraživanja 2 dr. sc. Martina Holenko Dlab DINP
Poučavanje učenika s posebnim potrebama dr. sc. Tamara Martinac Dorčić
Primjena hipermedije u obrazovanju 2 dr. sc. Nataša Hoić-Božić DINP
3 semestar
Poučavanje učenika s posebnim potrebama dr. sc. Tamara Martinac Dorčić  
Didaktika 2 dr. sc. Iva Buchberger DINP
Komunikacija čovjek stroj dr. sc. Ivo Ipšić DINP
Metodika nastave informatike 1 dr. sc. Nataša Hoić-Božić DINP
Osnove jezične kulture dr. sc. Borana Morić-Mohorovičić DINP
Izborni kolegiji 3. semestra
Distribuirani sustavi    dr. sc. Božidar Kovačić DINP
Elektroničko gospodarstvo    dr. sc. Dragan Čišić DINP
Upravljanje informatičkim projektima    dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić DINP
Otkrivanje znanja u podacima    dr. sc. Maja Matetić DINP
Objektni programski jezici    dr. sc. Marina Ivašić - Kos DINP
ICT za prevoditelje dr. sc. Marija Brkić Bakarić
4 semestar
Diplomski rad    
Informacijska tehnologija i društvo dr. sc. Mario Radovan
Metodika nastave informatike 2 dr. sc. Nataša Hoić-Božić DINP
Nastavna praksa dr. sc. Nataša Hoić-Božić DINP
Projektiranje obrazovnih sustava dr. sc. Božidar Kovačić DINP

* - kolegij se ne nudi ove akademske godine