Dvopredmetni diplomski studij

Naziv kolegija Nositelj(i) DINP
1 semestar
Operacijska istraživanja  dr. sc. Marina Ivašić-Kos
dr. sc. Martina Holenko Dlab
DINP
2 semestar
Računalna analiza prirodnog jezika dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić DINP
3 semestar
Metodika nastave informatike dr. sc. Nataša Hoić-Božić DINP
Inteligentni sustavi dr. sc. Marina Ivašić Kos DINP
Primjena hipermedije u obrazovanju 1 dr. sc. Nataša Hoić-Božić
dr. sc. Martina Holenko Dlab
DINP
4 semestar
Nastavna praksa dr. sc. Nataša Hoić-Božić DINP
Projektiranje obrazovnih sustava dr. sc. Božidar Kovačić DINP
Izborni kolegiji
Baze podataka    (2) dr. sc. Patrizia Poščić DINP
Osnove digitalne obrade govora i slika    (2) dr. sc. Ivo Ipšić
dr. sc. Miran Pobar
DINP
Otkrivanje znanja u podacima   (3) dr. sc. Maja Matetić DINP
Elektroničko gospodarstvo    (3) dr. sc. Dragan Čišić DINP
ICT za prevoditelje     (3) dr. sc. Marija Brkić Bakarić

* - kolegij se ne nudi ove akademske godine
(X) - oznaka semestra kojem pripada izborni kolegij