Završni i diplomski radovi


Pravilnik o završnom radu i završnom ispitu   
Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu

Informacije o završnom/diplomskom radu dostupne su nakon prijave u MudRi kolegij Završni rad i Seminar diplomskog rada. Za lozinke kolegija studenti se mogu javiti voditelju završnog rada dr. sc. Miranu Pobru (mpobar@inf.uniri.hr) ili voditeljici diplomskog rada dr. sc. Martina Ašenbrener Katić (masenbrener@inf.uniri.hr).