O odjelu

 

Osnovni podaci o Odjelu za informatiku

qr-code
Adresa: Odjel za informatiku, 
              Radmile Matejčić 2,
              51000 Rijeka, Hrvatska
 
Telefon: + 385 51 584 700 
Fax:       + 385 51 584 749
E-mail     ured@inf.uniri.hr
 

Banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR0423600001400485134
OIB: 64218323816


 
 
 Pročelnica Odjela za informatiku
 
prof. dr. sc. Patrizia Poščić
 patrizia@inf.uniri.hr
  +385914800237
 Zamjenica pročelnice
 prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić
 natasah@inf.uniri.hr

  +385914800236
  
brankapazaninglavina
 Ured pročelnice Odjela
 Voditelj ureda: Branka Pažanin-Glavina
 bpglavina@inf.uniri.hr

  +385914800235