Impressum Weba

Postojeća verzija mrežnih stranica Odjela za informatiku objavljena je u studenom 2014. godine u suradnji voditeljice Odbora za kvalitetu, asistenata – administratora weba i djelatnika SIC-a. Stranice su izgrađene u CMS sustavu Joomla o čijem održavanju brine SIC.


Uredništvo:
Nataša Hoić-Božić - natasah@inf.uniri.hr
Patrizia Poščić - patrizia@inf.uniri.hr

Održavanje sadržaja:
Slobodan Beliga - sbeliga@inf.uniri.hr