Misija i vizija

Misija

 
Odjel za informatiku kao znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta u Rijeci provodi znanstvena i razvojna istraživanja iz informacijskih i komunikacijskih i srodnih znanosti te na njima utemeljeno preddiplomsko, diplomsko, poslijediplomsko i cjeloživotno obrazovanje. Odjel pridonosi  promicanju i razvoju informatike u široj regiji u kojoj djeluje te pokreće društveni i gospodarski regionalni razvoj.
 

Vizija


Odjel za informatiku profilirati će se kao vodeća ustanova iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti i srodnih disciplina u regiji i šire pri čemu se posebno ističe:
  • Provođenje inovativnih znanstvenih i razvojnih istraživanja u suradnji s istraživačima iz Europe i s gospodarstvenicima iz šire regije
  • Kvalitetno i učinkovito obrazovanje kod kojeg su studenti u središtu procesa učenja, a na osnovu studijskih programa iz informatike utemeljenih na kompetencijskom pristupu i  ishodima učenja
  • Briga o zapošljivosti studenata te dostupnosti obrazovanja iz informatike svim zainteresiranim pojedincima putem programa cjeloživotnog učenja
  • Transfer najnovijih informatičkih tehnologija i znanja u gospodarski sektor i lokalnu zajednicu kako bi se osigurala tranzicija regije u društvo temeljeno na znanju.