Ustroj

Zavodi


  • Zavod za računarstvo, predstojnica: prof. dr. sc. Maja Matetić
  • Zavod za komunikacijske sustave, predstojnik: prof. dr. sc. Mario Radovan
  • Zavod za poslovnu informatiku, predstojnik: prof. dr. sc. Mile Pavlić


Katedre


Katedre na zavodu za računarstvo 

  • Katedra za primijenjeno računarstvo (voditelj: izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić)
  • Katedra za informatičke tehnologije i računalne sustave (voditelj: prof. dr. sc. Ivo Ipšić)
  • Katedra za inteligentne sustave (voditelj: prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić)
 

Katedre na zavodu za komunikacijske sustave

  • Katedra za mrežne sustave (voditelj: izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović)
  • Katedra za multimedijske sustave i e-obrazovanje (voditelj: prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić)
 

Katedra na zavodu za poslovnu informatiku

  • Katedra za informacijske sustave (voditelj: prof. dr. sc Patrizia Poščić)