Osiguravanje kvalitete

Sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela za informatiku

 

Cilj sustava za osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela za informatiku je izgradnja institucijskog mehanizma za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja Odjela. 
 

Sustav osiguravanja kvalitete temelji se na Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Europskim smjernicama i preporukama za osiguravanje kvalitete te drugim relevantnim propisima.

Na Sveučilištu u Rijeci sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete definiran je „Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete“ i  Priručnikom za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci. Odjel za informatiku uz ove dokumente koristi i Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci.
 

Politika kvalitete

 
Odjel za informatiku prihvaća Politiku kvalitete Sveučilišta u Rijeci te se u skladu sa svojom misijom i vizijom opredjeljuje za razvoj kulture kvalitete posebice kroz:
  • kontinuirani razvoj sustava kvalitete na temelju Europskih, nacionalnih i sveučilišnih standarda
  • osiguravanje kvalitetnog i učinkovitog obrazovanja kod kojeg su studenti u središtu procesa učenja te razvoj studijskih programa iz informatike utemeljenih na kompetencijskom pristupu i  ishodima učenja
  • provođenje inovativnih znanstvenih i razvojnih istraživanja u suradnji s istraživačima iz Europe i sa gospodarstvenicima iz šire regije
  • brigu o zapošljivosti studenata te dostupnosti obrazovanja iz informatike svim zainteresiranim pojedincima putem programa cjeloživotnog učenja
  • transfer najnovijih informatičkih tehnologija i znanja u gospodarski sektor i lokalnu zajednicu kako bi se osigurala tranzicija regije u društvo temeljeno na znanju.


Odbor za upravljanje i unapređivanje kvalitete


Na Odjelu za informatiku o osiguravanju kvalitete brine Odbor za upravljanje i unapređivanje kvalitete. Zadaće Odbora definirane su Pravilnikom o sustavu za kvalitetu Odjela za informatiku.
 
Članovi Odbora za upravljanje i unaprjeđivanje kvalitete su:
 
  • Nataša Hoić-Božić, voditeljica Odbora
  • Sanja Čandrlić, predstavnica nastavnika
  • Ivona Franković, predstavnica asistenata
  • Jasmin Makaj, predstavnik studenata
  • Marin Smajila, tvrtka RIS, predstavnik vanjskih korisnika
 
 

Dokumenti, propisi i obrasci

 
Pravilnik o sustavu za kvalitetu Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci
 
Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci
Priručnik za kvalitetu studiranja na Sveučilištu u Rijeci (2016.)
Priručnik za kvalitetu studiranja na Sveučilištu u Rijeci (2012.)
Brošura o organizaciji vršnjačke podrške i podrške nastavnika kroz studij

Postupak vrednovanja nastave od strane studenata
Obrazac vrednovanja nastave od strane studenata
Obrazac za samovrednovanje nastavnika

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
ESG - standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja