Student info

SISTEMATSKI PREGLED ZA STUDENTE PRVE GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA INFORMATIKA

Svi studenti 1. godine preddiplomskoga sveučilišnoga studija Informatika OBAVEZNI su prisustvovati sistematskom pregledu u skladu s točkom 1.8.1. Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 126/06). 
 
Sistematski pregled održat će se u studentskoj ambulanti Kumičićeva ulica 8 (dr. med. Sandro Kresina, spec. školske medicine), prema rasporedu  u prilogu. Studenti trebaju sa sobom ponijeti zdravstvenu iskaznicu i OIB. Pregled je besplatan.

Opširnije...

Istraživanje određenih aspekata studentskoga iskustva

Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi istraživanje određenih aspekata studentskoga iskustva u generaciji studenata upisanih ak. god. 2012./2013. na preddiplomske i integrirane studijske programe. Ciljevi su ovoga istraživanja utvrditi stupanj općeg zadovoljstva studiranjem, percepciju pojedinih aspekata studiranja te dobiti uvid u očekivanja od studija i visokog učilišta. U svrhu uspješne provedbe istraživanja, molimo Vas da ispunite upitnik koji ste primili elektroničkom poštom. 

Opširnije...

Grupa za prevladavanje straha od javnog nastupa

Psihološko savjetovalište SSC-a organizira besplatni grupni tretman s ciljem poučavanja studenata kako prevladati strah od javnog izlaganja.
 
Grupa će se sastajati jednom tjedno u trajanju od 2 sata u prostorijama SSC-a (Kampus na Trsatu). Prvi susret planira se za početak studenoga, a termin održavanja će se definirati na temelju rasporeda članova grupe. 
 

Opširnije...

Nastava na kolegiju Razvojna psihologija

Obavještavaju se studenti da će se ubuduće nastava iz kolegija Razvojna psihologija održavati isključivo u učionici 230.

Odabrani demonstratori za zimski semestar akademske godine 2016./2017.

 Popis odabranih demonstratora

Poslovi BI developera

Trvtka iOLAP zapošljava 4 junior BI developera. Više informacija o otvorenim natječajima nalazi se na  https://coadria.adopto.eu/.

Raspisan je natječaj za studentskog pravobranitelja

 Natječaj za izbor Studentskog pravobranitelja Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci

Natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2016./2017.

Objavljen je Natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2016./2017., kojeg možete preuzeti na službenim stranicama Ministarstva.

Opširnije...

Nastava na kolegiju Razvojna psihologija

18.10.2016. će se nastava iz kolegija Razvojna psihologija održati u učionici 230.

E-indeksi za studente diplomskih studija

Studenti diplomskih studija svoje e-indekse mogu preuzeti u studentskoj službi svaki dan od 10:00 do 14:00 sati.