Student info

Lista kandidata trećeg kruga izbora za Studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci

Dana 1. srpnja 2016. provest će se treći krug izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, te u I. izbornoj jedinici Odjela za Informatiku. Izborno povjerenstvo Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci na temelju članka V.2. točke 7. stavka 3. Pravilnika za provedbu izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske izbore sastavnica Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/16-01/07, URBROJ: 2170-57-01-16-1 od 22. travnja 2016. godine) i Naputka za ponavljanje studentskih izbora (od 24. lipnja 2016. godine) utvrđuje sljedeću listu kandidata:

Opširnije...

Office 365 za studente - zatvaranje starog i otvaranje novog sustava za pristup

Od ponedjeljka 4. srpnja 2016. zatvaramo pristup studentima na sustav elektroničke pošte koji se nalazi na adresi posta.uniri.hr i na web verziju istog sustava https://mail.uniri.hr/. Kao što je najavljeno u prethodnom E-mailu sustavje bio dostupan duže od predviđenih 6 mjeseci. Molimo sve studente da do 4. srpnja 2016. godine arhiviraju svoje E-mail poruke ukoliko to smatraju važnim.
 
Svim studentima Sveučilišta u Rijeci od vikenda 12./13. prosinca 2016. godine prebačen je poštanski sandučić na mail sustav Office 365. Upute za korištenje nalaze se na adresi: http://sic.uniri.hr/files/Dokumenti/Upute/UputaOffice365_studenti_1_1.pdf
 

Opširnije...

QA engineer/tester - natječaj za posao

Traže se inženjeri za rad na osiguranju kvalitete softverskih rješenja za integrirane komunikacijske uređaje te prateće alate za upravljanje i podršku. Osnovna zadaća QA engineera je izrada i provođenje manualnih (exploratory) te automatiziranih testova s ciljem osiguranja kvalitete proizvoda. QA engineer radi procjenu, planira te koordinira testne aktivnosti. Također, zadužen/a je za identifikaciju, dokumentaciju, te praćenje rješavanja nedostataka ili kvarova proizvoda.

Rezultati drugog kruga izbora za Studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci

 Rezultati 2. kruga studentskih izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci u 2016. godini.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija 2016./2017.

Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 24. svibnja 2016. Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2016./2017. akademskoj godini. Natječaj možete preuzeti ovdje. Cjelokupni postupak prijava i upisa u I. godinu diplomskih studija provodi se na visokim učilištima pa molimo kandidate da prate njihove mrežne stranice. 

Lista kandidata drugog kruga izbora za Studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci

Dana 16.lipnja 2016. provest će se drugi krug izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, te izbori u I., II. i III. izbornoj jedinici Odjela za Informatiku. Izborno povjerenstvo Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci na temelju članka V.2. točke 7. stavka 3. Pravilnika za provedbu izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske izbore sastavnica Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/16-01/07, URBROJ: 2170-57-01-16-1 od 22. travnja 2016. godine), dana 7. lipnja 2016. godine potvrđuje valjanost pristiglih kandidatura, te se utvrđuje sljedeća lista kandidata:
 

Opširnije...

Obavijest o studentskom vrednovanju nastave u ljetnom semestru ak. god. 2015./2016.

Odbor za osiguravanje i unapređivanje  kvalitete Odjela za informatiku u ljetnom semestru akademske 2015./2016. godine provesti će studentsko vrednovanja nastave ispunjavanjem on-line anonimnog  ISVU upitnika za procjenu nastavnika i kolegija.
 

Studenti upisani na određeni kolegij mogu pristupiti vrednovanju samo jednom, a anketa je dostupna u ISVU sustavu do početka iduće akademske godine. Zasebno se vrednuju svi nastavnici (profesori i asistenti) koji su izvodili nastavu iz određenog kolegija.

 

Opširnije...

Raspisani ponovljeni studentski izbori

Rektor Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Pero Lučin, donio je odluku o raspisivanju ponovljenih studentskih izbora te naputak o ponovljenim izborima s uputama i procedurama koje se nalaze u prilogu ove obavijesti.

Drugi krug studentskih izbora održat će se u četvrtak, 16. lipnja 2016. u trajanju od 8:00 do 20:00 sati. Nove kandidature za izborne jedinice moraju biti predane do utorka, 7. lipnja 2016. u 23:59 sati.

Opširnije...

Rezultati studentskih izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci

 Rezultati studentskih izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci 2016.

Studentska služba

Obavještavaju se studenti da 27.5.2016. Studentska služba neće raditi.