Student info

Ažurirani rasporedi za zimski semestar akademske 2018./2019. godine


Dragi studenti, ponovo je došlo do malih promjena u rasporedima nastave! Objavljeni su AŽURIRANI rasporedi preddiplomskih i diplomskih studija za zimski semestar akademske 2018./2019. godine. Možete ih preuzeti u kategoriji Rasporedi.

 

Grupe iz Računalnih mreža 1

Prvu grupu studenata iz vježbi čine studenti s prezimenima A-R te počinje u 14:15h, dok drugu grupu čine studenti s prezimenima S-Ž te ona počinje u 16:15h.

Uvodna prezentacija za brucoše

Uvodnoj prezentaciji za brucoše možete pristupiti na sljedećoj poveznici.

Novi naputak o organizaciji i provedbi ispita

Usvojen je novi Naputak o organizaciji i provedbi ocjenjivanja i vrednovanja prema Pravilniku o studijima Sveučilišta u Rijeci za akademsku 2018./2019. godinu.
 

Opširnije...

Početak nastave iz kolegija Osnove e-obrazovanja i Primjena hipermedije u obrazovanju 1

Uvod u kolegije Osnove e-obrazovanja i Primjena hipermedije u obrazovanju 1 održat će se u srijedu 3.10.2018. s početkom u 9h u učionici O-365.

Početak nastave iz kolegija Programiranje 1

Vježbe iz kolegija Programiranje 1 počinju u utorak 2.10.2018. godine u 10:30h u prostoriji O-028 za sve studente. Od idućeg tjedna, 9.10. vježbe će se održavati u prostoriji O-366 po grupama (od 12 do 17 sati), a raspored grupa biti će naknadno objavljen na Merlin stranici kolegija.

Predavanja počinju u srijedu 3.10.2018. godine u 8:15h u prostoriji O-028.

Početak nastave u akademskoj godini 2018./2019.

Nastava na Odjelu za informatiku započinje 1.10.2018. prema kalendaru nastave.
 



Prijem studenata prve godine preddiplomskih studija održat će se 1. listopada 2018. u 9 sati u dvorani O-028, zgrada sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2.




 

Početak nastave za studenate prve godine diplomskih studija je 3. listopada 2018.  prema rasporedu.

Za studente svih ostalih godina preddiplomskih i diplomskih studija početak nastave je 1. listopada 2018. prema  rasporedima.
 

Početak nastave iz kolegija Uvod u baze podataka

Predavanja iz kolegija Uvod u baze podataka počinju u ponedjeljak 1.10.2018. godine u 8:15h. Vježbe počinju u četvrtak 4.10.2018. godine, prema rasporedu grupa koje će naknadno biti objavljen na Merlin stranici kolegija.

Početak nastave iz kolegija Poslovna komunikacija i marketing

Uvodno predavanje iz kolegija Poslovna komunikacija i marketing održat će se u ponedjeljak 1.10.2018. godine, u 10:30h u prostoriji O-357.

Početak nastave iz kolegija Menadžment i upravljanje

Uvodno predavanje iz kolegija Menadžment i upravljanje održat će se u ponedjeljak 1.10.2018. godine, u 11h u prostoriji O-357.