Natječaj za upis u I. godinu studija 2017./2018 - diplomski sveučilišni studiji

Na temelju odluke Senata od 27. lipnja 2017., Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2017./2018. akademskoj godini.

 Natječaj