Upis prijelaznika

Upisi u više godine studija za studente koji prelaze s drugih visokih učilišta ili nastavljaju prethodno prekinuti studij odvijat će se u periodu od 11. do 15. rujna 2017. godine od 10:00 do 14:00 sati. Student dolazi na upis nakon što mu je odobrena molba za upis od strane Odjela za informatiku.