Infobip ima otvorene pozicije

IT kompanija Infobip zapošljava informatičare (pozicija - Core Operations Engineer), više informacija o poziciji i link za prijavu slijedi u nastavku.


 Opis pozicija i link za prijavu