Pripremni seminar iz programiranja

Pripremni seminar iz programiranja za buduće studente Preddiplomskog studija informatike održati će se na Odjelu za informatiku od 25.9.2017. do 29.9.2017. Detaljne informacije su objavljene u dokumentu u prilogu.
 

Raspored pripremnog seminara