Raspored studenata 1. godine preddiplomskih studija po grupama za vježbe

 Osnove informatike 1 - grupe za vježbe 
 Programiranje 1 - grupe za vježbe
 Matematika 1 - grupe za vježbe