Početak nastave za kolegije Menadžment i upravljanje te Poslovna komunikacija

Uvodno predavanje za kolegij Menadžment i upravljanje te kolegij Poslovna komunikacija održat će se u istome terminu - u ponedjeljak 2. listopada 2017. godine, u 11h u prostoriji O-357.