Početak nastave iz kolegija Objektno orjentirano programiranje

Vježbe iz kolegija Objektno orjentirano programiranje počinju u ponedjeljak 2. listopada 2017. u 14:00h, prema rasporedu grupa objavljenim na Merlin stranici kolegija.