Podizanje e-indeksa

Studenti prve godine diplomskih studija svoje e-indekse mogu preuzeti u studentskoj službi svaki dan od 10:00 do 14:00 sati.