Poziv za studentice – FemWiki maraton

Udruga PaRiter organizira FemWiki maraton, odnosno radionicu koja je namijenjena ženama.

Na radionici moći će usvojiti vještine upotrebe alata za uređivanje članaka na Wikipediji te nova znanja o istaknutim ženskim ličnostima i ženskoj povijesti. Na hrvatskoj Wikipediji revidirat će se već postojeći sadržaji i nadopunjavati bazu biografijama žena i važnim povijesnim trenutcima koji su označili borbu za ženska prava. Radi ograničenog broja mjesta potrebno je poslati ime i prezime na udrugapariter@gmail.com, najkasnije do 29.11.2017.

Više informacija nalazi se na linku i u privitku.

Privitak