Besplatni tečaj esperanta

Tečaj će se održavati petkom u terminu 17:15-19:00h s početkom 12.01.2018. godine na Građevinskom fakultetu u Rijeci u predavaoni 108 (1.kat), a predviđeno je 40 sati predavanja i vježbi. Tečaj traje do kraja svibnja 2018. godine.


Više informacija možete pronaći ovdje