Mogućnost obavljanja stručne prakse na Sveučilištu u Luksemburgu

Sveučilište u Luksemburgu nudi mogućnost obavljanja stručne prakse. Svi zainteresirani studenti više informacija mogu pronaći u dokumentu ispod.