Projekt "Iskustvo zlata vrijedi"

Projekt „Iskustvo zlata vrijedi“ spaja poslodavce sa studentima slabijega materijalnog statusa i sa studentima s invaliditetom, s ciljem omogućavanja prakse koja će im omogućiti lakše zapošljavanje u budućnosti. Zainteresirani studenti se mogu prijaviti najkasnije do 15. lipnja 2018. Više o projektu pročitajte u samom prilogu. Prilog