Novčana pomoć redovitom učeniku srednje škole ili studentu 2018./2019.

U okviru socijalnog programa grada Rijeke dodjeljuje se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000 kn. Za redovitog učenika srednje škole/studenta iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, učenika/studenta učenika koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili učenika/studenta - dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
 
Zaprimanje zahtjeva uz prateću dokumentaciju radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3,  šalteri br. 4 i 5, od 18. lipnja do 21. rujna 2018.