Početak nastave u akademskoj godini 2018./2019.

Nastava na Odjelu za informatiku započinje 1.10.2018. prema kalendaru nastave.
 Prijem studenata prve godine preddiplomskih studija održat će se 1. listopada 2018. u 9 sati u dvorani O-028, zgrada sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2.
 

Početak nastave za studenate prve godine diplomskih studija je 3. listopada 2018.  prema rasporedu.

Za studente svih ostalih godina preddiplomskih i diplomskih studija početak nastave je 1. listopada 2018. prema  rasporedima.