Natječaj za idejno rješenje i izradu logotipa "Kampus kreativnog tima"

Rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, na prijedlog Izvršnog odbora Kampus kreativnog tima, raspisuje NATJEČAJ za idejno rješenje i izradu logotipa "Kampus kreativnog tima" te poziva sve studentice i studente Sveučilišta u Rijeci da se prijave.
 


Kao nositelj inicijative u zajednici Sveučilišni Kampus, Sveučilište u Rijeci odabrano je za partnera za provedbu aktivnosti u sklopu programskog pravca 27 susjedstava koji je dio projekta Europska prijestolnica kulture Rijeka 2020. U sklopu navedenog, Sveučilište u Rijeci je kao dio aktivnosti na programskom pravcu „27 susjedstava“ oformilo širu radnu skupinu pod nazivom Kampus kreativni tim (KKT) u kojoj sudjeluje veći broj profesora, asistenata, kulturnih djelatnika i studenata te operativni tim, Izvršni odbor KKT-a.

Dugoročni cilj KKT-a i je otvaranje i približavanje Sveučilišnog Kampusa na Trsatu široj društvenoj zajednici odnosno uključivanje lokalnog stanovništva u provedbu zajedničkih projekata i događaja na Kampusu.

Oblikovanje vizualnog identiteta Kampus kreativnog tima jedna je od aktivnosti u okviru koje se raspisuje predmetni Natječaj za idejno rješenje i izradu logotipa "Kampus kreativnog tima".

Neki od uvjeta natječaja:

ROK ZA PRIJAVE JE do 10. lipnja 2019. (datum pečata poštanskog žiga).
Fond nagrade 2.000,00 kuna (neto).
Autori se mogu prijaviti s najviše 2 rada.

Radovi se mogu predati:

osobno u uredu STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA (Građevinski fakultet, soba 038.),
preporučenom pošiljkom na adresu Studentski kulturni centar, Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, s naznakom NATJEČAJ ZA LOGOTIP - Ne otvarati


Za sva pitanja, slobodno se obratite na mail adresu: kristina.tolic@uniri.hr ili putem telefona 051 584 861.

Odluka o raspisivanju natječaja i tekst natječaja nalaze se u prilogu.

Odluka o raspisivanju natječaja
Uvjeti natječaja