Obavijest o studentskom vrednovanju nastave u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019.

Odbor za osiguravanje i unapređivanje  kvalitete Odjela za informatiku u ljetnom semestru akademske 2017./2018. godine provest će studentsko vrednovanje nastave ispunjavanjem on-line anonimnog  ISVU upitnika za procjenu nastavnika i kolegija.
 

Studenti upisani na određeni kolegij mogu pristupiti vrednovanju samo jednom, a anketa je dostupna u ISVU sustavu od 3.6.2019. do 30.9.2019. Zasebno se vrednuju svi nastavnici (profesori i asistenti) koji su izvodili nastavu iz određenog kolegija.


Vrednovanje nastave putem ISVU sustava provodi se aplikacijom „Studomat“ na obrascu definiranom na razini Sveučilišta u Rijeci. Upitnik je u potpunosti anoniman te se prilikom spremanja danih odgovora u bazu podataka ISVU oni ne povezuju s informacijama o studentu. Rezultati anketa biti će dostupni nastavniku, voditeljici Odbora za kvalitetu i upravi Odjela za informatiku.

Cilj vrednovanja je procjena nastavnog rada nastavnika i suradnika određenog kolegija kao i angažmana studenta na kolegiju kako bi se na temelju procjena i sugestija mogao unaprijediti rad nastavnika i nastava. Ispunjavanjem ankete studenti daju svoj doprinos poboljšanju kvalitete rada nastavnika i izvođenja nastave.

 

Molimo studente za iskreno i dobronamjerno odgovaranje na pitanja ankete i zahvaljujemo na suradnji!

 

Odbor za osiguravanje i unapređivanje  kvalitete Odjela za informatiku
 

Više informacija:
Obrazac vrednovanja nastave
Postupak vrednovanja nastave od strane studenata
Sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela za informatiku