Natječaj za dodjelu stipendija studentima završnih godina

Uniline d.o.o. raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima/cama završnih godina iz polja turizma, financija, informatike, kulture i turizma te ekonomije. Iznos stipendije je 1.250,00 kn, a razdoblje stipendiranja je od 01.10.2019. do 30.09.2020. godine.


Pravo na prijavu za dodjelu stipendija imaju studenti završnih godina (3. godina preddiplomskog studija ili 2. godina diplomskog studija) koji su redovni studenti na jednom od hrvatskih Sveučilišta, Veleučilišta ili Fakulteta, i koji ispunjavanju sljedeće uvjete:

  • da su redovni studenti na jednom od hrvatskih Sveučilišta, Veleučilišta ili Fakulteta (iz polja turizma, financija, informatike, kulture i turizma te ekonomije),
  • da ne primaju drugu stipendiju od druge pravne osobe koja obvezuje na zasnivanje radnog odnosa po završetku školovanja.

 
Detalje o uvjetima i kriterijima natječaja možete pronaći na sljedećem linku.
 
NAČIN PRIJAVE:

Kandidati svoje prijave zajedno sa životopisom i motivacijskim pismom šalju na e-mail posao@uniline.hr s naznakom „Natječaj za stipendiranje“ najkasnije do 31.10.2019.
 
Kandidati koji zadovoljavaju kriterije za daljnji selekcijski proces će biti obaviješteni putem e-maila ili telefonom o daljnjim koracima.