Početak nastave i raspored za studente - ak. god. 2014./2015.

Nastava za sve studente započinje u srijedu, 01. listopada 2014.  prema rasporedu koji je objavljen na mrežnim stranicama Odjela za informatiku.