Natječaj za odabir studenta-asistenta za potporu studentima s invaliditetom

Ured za studente s invaliditetom raspisao je

NATJEČAJ

za odabir studenta-asistenta za pružanje potpore studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci - na Odjelu za informatiku, Filozofskom i Ekonomskom fakultetu tijekom ljetnog semestra akademske 2014/2015. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31. siječanj 2015. godine, a rad će biti honoriran putem studentskog ugovora. Detaljnije upute za prijavu pročitajte u cjelovitom tekstu natječaja.