Objavljeni natječaji za dodjelu rektorovih nagrada

Obavještavamo zainteresirane da su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci objavljena četiri natječaja za dodjelu rektorovih nagrada studentima Sveučilišta u Rijeci.

Rok podnošenja prijava je do  31. ožujka 2015. godine, a tekstove natječaja možete preuzeti na dnu obavijesti.
Prijave se podnose online, putem Share Point portala gdje se nalaze upute za prijavitelje na natječaje i popratni obrasci.

Radi dodjele elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (e-adresa je povezana s uniri korisničkim imenom) koji je potreban za pristup SP portalu, molimo studente da se prilikom dodjele identiteta obrate kontakt osobi na svojoj sastavnici.

 Administratori na sastavnicama

 Natječaj student volonter 2014/2015.
 Natječaj studentski aktivizam 2014/2015.
 Natječaj Rektorova nagrada za sport 2014/2015.
 Natječaj stručni, znanstveni, umjetnički rad 2014/2015.