Otvoreni dan sveučilišnih odjela 21.4.2015.


 

21.4.2015. Otvoreni je dan svučilišnih odjela za informatiku, matematiku, fiziku i biotehnologiju u okviru kojeg će se odvijati različite aktivnosti prema sljedećem programu.

Smotra sveučilišnih odjela
 
U atriju zgrade sveučilišnih odjela održat će se smotra sveučilišnih odjela, od 9h do 19h. Na štandu Odjela za informatiku nalazit će se naši studenti s kojima ćete imati priliku razgovarati o Odjelu i načinu studiranja na Odjelu. Ovdje ćete moći provjeriti željene informacije, preuzeti naše promotivne materijale te pogledati nekoliko radova naših studenata.
 

Predavanje

U okviru Otvorenog dana održat će se popularno predavanje pod nazivom „Ratovi web preglednika“. Predavač je Vedran Miletić s Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci, a predavanje počinje u 14h u prostoriji O-027.
 

LAN party
 

U okviru Otvorenog dana na Odjelu za informatiku održat će se i LAN party s igrom otvorenog koda Warsow, koji je namijenjen svim posjetiteljima Otvorenog dana, bez prethodnih prijava.  LAN party održavat će se u 10 turnusa po 20 minuta, u prostoriji O-367 u terminu od 10h do 15h. Finaliste (prva 3 mjesta) očekuju prigodne nagrade.

Obavijest o LAN partyju

Otvoreni laboratorij za numeričko modeliranje i simulacije
 

U okviru Otvorenog dana na Odjelu za informatiku moći ćete posjetiti i otvoreni laboratorij za numeričko modeliranje i simulacije. U laboratoriju ćete imati priliku pogledati nekoliko studentskih radova poput „Prikaz i "oživljavanje" molekula računalom“, „Svijet kompleksnih mreža“ i „Digitalna rekonstrukcija objekata korištenjem Xbox Kinecta“. Laboratorij se nalazi u prostoriji O-337 te je otvoren za sve posjetitelje u terminu od 12h do 17h.

 
Tetragon
 

U okviru Otvorenog dana održat će se natjecanje Tetragon za učenike trećih razreda srednje škole. Svim natjecateljima Tetragona poslana je obavijest o načinu pristupa pripremnim materijalima za natjecanje na adrese elektroničke pošte koje su dali prilikom prijave na natjecanje.

Detaljne informacije o natjecanju Tetragon