Poziv studentima za poslovno usavršavanje

Pozivaju se studenti Sveučilišta u Rijeci na besplatan edukacijski program poslovnog usavršavanja ˝Poduzetnički edukacijski program za studente˝ u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Program je namijenjen studentima završnih godina studija (preddiplomskih, diplomskih i integriranih) s ciljem njihove pripreme za svijet poduzetništva. Program se provodi u 2 cjeline, teorijsku i praktičnu, u trajanju od 39 sati. Očekivani početak edukacije je 15. travnja dok je završetak predviđen za 23. svibnja 2015. godine. 

Rok za prijavu je 8. travnja 2015. godine. 

Detaljan opis programa, kao i sve informacije vezane uz uvjete prijave možete pronaći u Pozivu.

 Poziv ˝Poduzetnički edukacijski program za studente˝