Pripremni seminar iz programiranja i matematike

Pripremni seminar iz programiranja namijenjen je studentima prve godine preddiplomskih sveučilišnih studija Odjela za informatiku, Odjela za matematiku, Odjela za fiziku, Filozofskoga fakulteta (politehnike i dvopredmetne informatike) koji nemaju predznanje iz područja programiranja. Sadržaj seminara obuhvaća uvod u programiranje i olakšava praćenje nastave na kolegijima koji se bave programiranjem. Za sve informacije možete se javiti na mail amestrovic@inf.uniri.hr


Pripremni seminar održavat će se od 23. do 29. rujna 2015. godine u zgradi Sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2, prema sljedećem rasporedu:


Pripremni seminar iz matematike za studente prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Odjela za informatiku održavat će se od 23. do 29. rujna 2015. godine u zgradi sveučilišnih Odjela, Radmile Matejčić 2, prema sljedećem rasporedu: